• Persoonlijk advies
  • Korte levertijden
  • Maatwerk

Privacybeleid

Privacybeleid

Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke entiteit

Die verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is:

K+K Klebetechnik GmbH &Co.KG

Jens Huber, Michael Münch

Ernst-Sachs-Strasse 6

56070 Koblenz

Functionaris voor gegevensbescherming: Simone Strauf

Contact: datenschutz@kk-klebetechnik.de

De verwerkingsverantwoordelijke beslist alleen of samen met anderen over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, adresgegevens, etc.).


Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is in bepaalde gevallen alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een kennisgeving per e-mail volstaat voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van ontvangen van de intrekking blijft onaangetast.

Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link bevat een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. De Nederlandse toezichthoudende autoriteit kunt u hier vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/melden-verwerking-persoonsgegevens.

Recht op overdracht van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen. De gegevens worden geleverd in een machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als site-operator toestuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt niet door derden gelezen kunnen worden. Een versleutelde verbinding herkent u aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotsymbool in de browserbalk.

Server-logbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in server-logbestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referentie-URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

De gegevens die via het contactformulier worden verzonden, met inbegrip van uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw aanvraag te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een kennisgeving per e-mail volstaat voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van ontvangen van de intrekking blijft onaangetast.

De gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of totdat er geen behoefte meer is aan gegevensopslag. Dwingende wettelijke bepalingen, met name de bewaarperioden, blijven onverminderd geldig.

Nieuwsbriefgegevens

Om onze nieuwsbrief te versturen hebben wij een e-mailadres van u nodig. Een verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en de ontvangst van de nieuwsbrief dient te worden goedgekeurd. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

De gegevens die u hebt verstrekt bij uw aanmelding voor de nieuwbrief worden uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Om uw abonnement op te zeggen, kunt u ons een e-mail sturen of u afmelden via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het ontvangen van de intrekking blijft onaangetast.

De gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, zullen worden verwijderd in geval van afmelding. Indien deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn verstrekt, blijven zij bij ons.

YouTube

Voor de integratie en weergave van video-inhoud gebruikt onze website plug-ins van YouTube. De aanbieder van het videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube-plug-in wordt geopend, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit zal YouTube vertellen welke van onze pagina's u hebt bezocht.

YouTube kan uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel als u bent ingelogd bij uw YouTube-account. U kunt dit voorkomen door u vooraf uit te loggen.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG))

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op uw apparaat worden opgeslagen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn "sessiecookies". Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

U kunt een moderne webbrowser gebruiken om het plaatsen van cookies te bewaken, te beperken of te voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te vervullen (bijv. de functie van het winkelmandje), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als beheerder van de website hebben wij een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van onze diensten. Als er andere cookies zijn ingesteld (bijv. voor analysefuncties), worden deze in dit privacybeleid apart behandeld.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser opslaat op uw eindapparaat en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. De locatie van de server is meestal de VS.

Het plaatsen van Google-Analytics-cookies gebeurt overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van gebruikers om onze website en, indien van toepassing, onze reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij gebruiken Google Analytics alleen met IP-anonimisering. Dit zorgt ervoor dat Google uw IP-adres verkort in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Google het volledige IP-adres naar een server in de VS verzendt en daar verkort. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over uw website-activiteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-gebruik en internetgebruik aan de beheerder van de website te leveren. Het door Google Analytics doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser-plug-in

Het instellen van cookies door uw webbrowser is te voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen hierdoor echter worden beperkt. U kunt zich ook afmelden voor het verzamelen van informatie over uw gebruik van de website, waaronder uw IP-adres en de verdere verwerking door Google. Dit is mogelijk door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die kan worden geïnstalleerd via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld. Google Analytics deactiveren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Opdrachtverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van gegevensbescherming, hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google.

Demografische kenmerken op Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan gebruikt worden om rapporten te maken die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interesse-gerelateerde advertenties door Google en van bezoekersgegevens van derden. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren. U kunt dit doen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door Google Analytics in het algemeen te verbieden uw gegevens te verzamelen, zoals uitgelegd in het gedeelte "opt-out van gegevensverzameling".

Google AdWords en Google Conversietracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken we met conversietracking. Na een klik op een advertentie geplaatst door Google, wordt een cookie ingesteld voor conversietracking. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op uw apparaat worden opgeslagen. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de gebruiker. De cookie stelt Google en ons in staat om te herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd.

Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Adwords-klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietag. Klanten van AdWords ontvangen echter geen informatie die persoonlijke identificatie van gebruikers mogelijk maakt. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Hiervoor moet de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser gedeactiveerd worden. Er vindt dan geen opname plaats in de conversietracking-statistieken.

De opslag van "conversie-cookies" is gerechtvaardigd op grond van art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van gebruikers om onze website en onze reclame te optimaliseren.

Raadpleeg het privacybeleid van Google Adwords en Google Conversietracking voor meer informatie over de gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt een moderne webbrowser gebruiken om het plaatsen van cookies te bewaken, te beperken of te voorkomen. Het deactiveren van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Facebook sociale plug-in

 Wij plaatsen op onze website plug-ins van het sociale netwerk Facebook (adres: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) U kunt de plug-ins van Facebook herkennen aan de 'Vind ik Leuk'-knop of het logo. Een overzicht kunt u hier vinden: http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/

Als u één van onze websites oproept met een Facebook-plug-in, wordt een directe verbinding met Facebook opgebouwd. Wij hebben geen invloed op het soort en de omvang van de gegevens die door Facebook worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. Wij kunnen u informeren op basis van de informatie die voor ons beschikbaar is.

Facebook wordt via de plug-in op de hoogte gebracht dat u de betreffende website van ons hebt bezocht. Dit geldt ook voor gebruikers die niet op Facebook geregistreerd zijn. In dat geval kan Facebook het IP-adres opslaan.

Als u lid bent van Facebook en bent ingelogd, kan het oproepen van een website met een Facebook-plug-in

direct aan uw Facebook-account worden toegewezen. Bovendien verzenden de plug-ins alle interacties, bijvoorbeeld als u de 'Vind ik Leuk'-knop gebruikt of een opmerking plaatst.

Om te voorkomen dat Facebook informatie over u opslaat, kunt u uitloggen bij Facebook voordat u onze

websites bezoekt. U kunt de plug-ins met add-ons voor de browser blokkeren (bijvoorbeeld met de "Facebook-blocker").

Informatie over het privacybeleid, het doel en het toepassingsgebied van het verzamelen en het verwerken van gegevens en de privacy-instellingen op Facebook kunt u hier vinden: http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.

Beperking van gegevens

Wij slaan persoonsgegevens op in overeenstemming met de beginselen van het vermijden van gegevens en

beperking van gegevens en slechts zolang als nodig is of wettelijk vereist is(wettelijke bewaartermijn). Indien het doel van de verzamelde informatie niet langer van toepassing is of de bewaartermijn is verstreken, blokkeren wij of verwijderen wij de gegevens.

Bron: Gegevensbeschermingsconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de